Úvodní strana

Vítejte na našich stránkách

Mateřská škola 5.května 1527 se nachází v klidné, okrajové části města Rožnova pod Radhoštěm. Je umístěna ve dvoupodlažní budově, sestavené ze dvou samostatných bloků spojených vstupní chodbou, její součástí je i školní jídelna. Rozsáhlá, členitá, dobře vybavená školní zahrada nabízí dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu, v zimních měsících sáňkování a bobování, v letních otužování v dětském bazénku. Mateřská škola je zařízená variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet pro děti v jednotlivých třídách hrací koutky i pracovní centra, ve třídách je dostatek prostoru pro pohybovou aktivitu. Děti mají snadný přístup k hračkám, výtvarným i pracovním pomůckám a materiálům.

Poslání naší mateřské školky

Mateřská škola, 5. května, Rožnovje rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možnosti, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola zajišťuje všestrannou celodenní péči o děti předškolního věku. Toto poslání plní ve spolupráci s rodinou, která má v tomto věku základní a nezastupitelný význam pro utváření dětské osobnosti. Aby spolupráce rodiny a školy byla co nejlepší, seznámí se rodiče s požadavky školy a škola s požadavky rodiny a po celý rok je vzájemně dodržují.